Om föreningen

Polisens Hundförarförbund bildades 1967 och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten.

Rätt till medlemsskap har polisman som är aktiv tjänstehundförare samt polisman som tjänstgör som befäl eller instruktör för förare och hundar.

Medlemstidning utkommer med fem nummer per år.