• polishunden3

    Svenska polisens hundförarförbund

    Polisens Hundförarförbund bildades 1967 och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Rätt till medlemskap tillkommer polisanställd som är aktiv tjänstehundförare inom Polismyndigheten samt polisanställd som tjänstgör som befäl eller instruktör för förare och hundar inom Polismyndigheten.

Medlemstidningen

PHU_4-22_omslag
Se fler nummer
Aktuellt

Julemöte i Köpenhamn med NPHU

11-13 november 2022.

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls 23-24 november 2022.

Skyddsläger 2022

Anmäl dig till årets skyddsläger i Karlsborg senast 15 juli. Se mer informatin här.

Stipendiumansökan

Se information om ansökan här.

Styrelsemöte 18 januari – digitalt

Nästa styrelsemöte äger rum 18 januari och det blir digitalt.

Utbildningar och läger