Förbundsråd – OBS! framflyttat

Förbundsrådsmötet som tidigare var inplanerat till vecka 45
är framflyttat till februari 2019. Plats och tid meddelas senare.