Julemöte i Köpenhamn med NPHU

11-13 november 2022.