Arkiv

Uttagningstävling för narkotikahundar (ej SM-status)

apr12-142024

Anmälan sker på mejl till Magnus Söderberg, magnus-b.soderberg@polisen.se.
I anmälan skall det stå namn på föraren, namn på hunden samt region.
Anmälningsavgiften är 500 kr och inbetalas på PHF:s plusgiro 577954-1.
Märk inbetalningen med Nark samt ditt namn.

Sista dag för anmälan samt inbetalning är 2024-03-31.

Se hela inbjudan här.