Styrelsemöte

Styrelsemöte kommer att hållas i samband med förbundsrådsmötet i febaruari/mars.