Styrelsemöte

Datum ej bestämt, men det hålls i oktober.