Arkiv

Uttagningstävling för narkotikahundar till NM 2023

mar-apr31-22023

Den 31 mars–2 april 2023 kommer det arrangeras en uttagningstävling för narkotikahundar till Nordiska Mästerskapen 2023. Nordiska Mästerskapen 2023 arrangeras av Danmark.

Uttagningen kommer att hållas i Karlsborg med PHF:s styrelse som arrangör. Max 10 st deltagare, varav ett ekipage från varje region har förtur. Övriga platser lottas.
Vid färre än 5 st. anmälda deltagare ställs uttagningen in och styrelsen förbehåller sig rätten att ta ut ekipage till Nordiska Mästerskapen 2023.

Anmälan sker på mejl till Magnus Söderberg, magnus-b.soderberg@polisen.se.
I anmälan skall det stå namn på föraren, namn på hunden samt region.

Anmälningsavgiften är 500 kr och inbetalas på PHF:s plusgiro 577954-1.
Märk inbetalningen med Nark samt ditt namn.

Sista dag för anmälan samt inbetalning är 2023-03-10

Boende ordnas på förläggningen i Karlsborg

Program:
Fredag: Lottning kl 19:00 samt Kamratafton
Lördag: Tävling (Tre sökmoment samt lydnad), Prisutdelning/Middag
Söndag: Hemresa