Manusstopp och utgivning

Material till redaktören:
nr 1-2021: senast 14 januari
nr 2-2021:
senast 18 mars
nr 3-2021:
senast 20 maj
nr 4-2021: senast 9 september
nr 5-2021: senast 4 november

Beräknad utgivning 2021:
nr 1-2021:
25 februari
nr 2-2021:
29 april
nr 3-2021:
1 juli
nr 4-2021: 21 oktober
nr 5-2021: 16 december

Kontakta redaktören:
Patrick Lagerstedt polishundred@gmail.com