Manusstopp och utgivning

Material till redaktören:
nr 1-2023: senast 9 januari
nr 2-2023:
senast 13 mars
nr 3-2023:
senast 15 maj
nr 4-2023: senast 4 september
nr 5-2023: senast 30 oktober

Beräknad utgivning 2023:
nr 1-2023:
23 februari
nr 2-2023:
28 april
nr 3-2023:
30 juni
nr 4-2023: 19 oktober
nr 5-2023: 14 december

Kontakta redaktören:
Patrick Lagerstedt polishundred@gmail.com