Manusstopp och utgivning

Material till redaktören:
nr 3-2019: senast 23 maj
nr 4-2019: senast 12 september
nr 5-2019: senast 7 november

Beräknad utgivning 2019:
nr 3-2019: 3 juli
nr 4-2019: 23 oktober
nr 5-2019: 18 december

Kontakta redaktören:
Mimmi Lindgren smaangarna25@hotmail.com