Materialstopp annonser och utgivning

 

Sista dag att lämna annonsmaterial under 2023:
nr 1-2023: senast 9 januari
nr 2-2023:
senast 13 mars
nr 3-2023:
senast 15 maj
nr 4-2023: senast 4 september
nr 5-2023: senast 30 oktober

Beräknad utgivning 2023:
nr 1-2023:
vecka 8
nr 2-2023:
vecka 17
nr 3-2023:
vecka 26
nr 4-2023: vecka 42
nr 5-2023: vecka 50