Nästa styrelsemöte

Vårt nästa styrelsemöte äger rum fredagen den 18 oktober.