Bli medlem

Rätt till medlemskap har polisman som är, eller har varit, aktiv tjänstehundförare samt polisman som tjänstgör som befäl eller instruktör för förare och hundar.