GDPR

Behandling av personuppgifter
I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur personuppgifter behandlas.
De uppgifter som Svenska Polisens Hundförarförbund behandlar är namn, adress, e-post. Syftet med behandlingen är att ha en uppdaterad medlemslista, sköta utskick av vår tidning samt administrera betalningar såsom utlägg och medlemsavgifter.
Uppgifterna lämnas vidare till Mediahuset i Göteborg AB genom ett biträdesavtal som sköter utskick av tidningen, i övrigt lämnas uppgifterna inte vidare till andra parter.
Vill du veta vilka uppgifter Polisens Hundförarförbund behandlar om just dig eller vill du begära rättelse eller borttag, kontakta oss via:
magnus-b.soderberg@polisen.se