Redaktionellt

Har du material till tidningen?
Ta kontakt med redaktören Patrick Lagerstedt och berätta vad.

Se även information som ger tips på vad man bör tänka på när man ska skriva och när materialet behöver vara redaktören tillhanda för att komma med i önskat nummer.