Stipendieansökan 2023

§ 1. Stipendiet är instiftat 1995 och är ägnat att stimulera kompetensutveckling och kunnande för förbundets medlemmar.

§ 2. Stipendiet kan sökas av enskild medlem eller grupp av medlemmar inom förbundet.

§ 3. Ansökan som görs skriftligen skall vara Polisens Hundförarförbunds styrelse tillhanda senast 28 maj. Utdelande av stipendiet sker vid ordinarie årsmöte i samband med Sommar SM.

Ansökan skall innehålla:
• Sökandes namn, adress och födelsedatum
• Polisregion
• Uppgifter för mål för utvecklingsarbetet
• Begärd stipendiesumma.

§ 4. Den årliga stipendiesumman är 10 000 kronor. Överskjuten, ej uttagen summa, accumeleras till kommande år. Storleken på den totalt utbetalda summa bestäms för varje år av styrelsen i Polisens Hundförarförbund dock högst 10 000 kronor per ansökan.

§ 5. Stipendiat förbinder sig att till styrelsen redovisa vilka kostnader stipendiet täckt, senast ett år efter utbetalning. Ett skriftligt referat skall publiceras senast i nr 5 av tidskriften Polishunden, året efter utbetalningen.