Styrelsemöte 18 januari – digitalt

Nästa styrelsemöte äger rum 18 januari och det blir digitalt.