Styrelsemöte 22-23 november 2023

Nästa styrelsemöte är planerat att hållas 22-23 november.